BUDYNEK SZKOŁY

  
    W okresie wakacji ( 2018r.) w Publicznej Szkole Podstawowej w Plawnie wykonano docieplenie sali gimnastycznej oraz łącznika.

Uszczelnione zostały również okna na w/w sali.


***


Podczas wakacji (2017r.)  w Publicznej Szkole Podstawowej w Pławnie wykonano wejście dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Pomalowana została pracownia polonistyczna, w której wymieniono również meble.***


W czasie wakacji (2016r.) w Zespole Szkolno - Gimnazjalnym w Pławnie,tradycyjnie już, trwały prace remontowe mające na celu podniesienie estetyki budynku i otoczenia szkoły oraz poprawę warunków pracy uczniów i nauczycieli w kolejnym.

Przeprowadzony został remont i przebudowa ogrodzenia przy ZSG w Pławnie od strony ul. Przedborskiej.

Pomalowano kuchnię wraz z zapleczem a także toalety na parterze oraz salę nr 4.

Kolejna pracownia została zaopatrzona w zestaw interaktywny.

 Z środków pozabudżetowych zakupiono sprzęt nagłaśniający.***


 W czasie wakacji (2015r.) w Zespole Szkolno - Gimnazjalnym w Pławnie przeprowadzone były liczne remonty.

Wycyklinowane zostały podłogi oraz odświeżone ściany w gabinecie dyrektora oraz w bibliotece szkolnej.

Biblioteka zyskała również nowe regały oraz oświetlenie, co sprawiło że jest bardziej przestronna i przyjazna dla czytelników.

Pomalowane zostały również sekretariat szkolny, szatnie, pracownia historyczno - językowa, magazyn żywnościowy.

Przeprowadzony został gruntowny remont górnego korytarza. Dzięki temu zyskał on dużo na estetyce.

Wymieniona została równie brama wejściowa do szkoły.

Szkoła pozyskała dodatkowe środki na doposażenie stołówki szkolnej i gabinetu lekarskiego, które już częściowo zagospodarowano na zakup stolików i krzeseł do stołówki.

W ramach prowadzonej „Edukacji włączającej” oraz ze środków na pomoce szkolne zakupiona została tablica interaktywna.

Ponadto zakupiono nowe meble szkolne dla sześciolatków (klasa I sp) oraz do pracowni historyczno – językowej.

Ze środków Rady Rodziców sfinansowano rolety do dwóch pracowni.


***