DLA RODZICÓW

 

   W bieżącym roku szkolnym w związku z obowiązującymi na terenie szkoły Procedurami bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 spotkanie z dyrektorem oraz konsultacje z nauczycielami możliwe będą po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

 

 


 


 

 

 

RADA RODZICÓW

 

  1. Dariusz Wojciechowski – Przewodnicząca Rady Rodziców

  2. Agnieszka Misiewicz - Wiceprzewodnicząca

  3. Agnieszka Pioruńska - Sekretarz

  4. Zbigniew Ojrzyński - Skarbnik