EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

             Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

W latach 2019–2021 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

  1. języka polskiego

  2. matematyki

  3. języka obcego nowożytnego.

Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Od roku 2022 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z czterech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

  1. języka polskiego

  2. matematyki

  3. języka obcego nowożytnego

  4. jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

Przebieg egzaminu ósmoklasisty

W 2021 r. egzamin ósmoklasisty odbywa się w maju. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.‎

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

  1. pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut

  2. drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut

  3. trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, a od roku 2022 również egzamin z przedmiotu do wyboru, z których każdy trwa po 90 minut.

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎Przyszłorocznych ósmoklasistów zachęcamy do zapoznania się z informatorami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej:

Informator o egzaminie ósmoklasisty z biologii od roku szkolnego 2021/2022.pdf

Informator o egzaminie ósmoklasisty z chemii od roku szkolnego 2021/2022.pdf

Informator o egzaminie ósmoklasisty z fizyki od roku szkolnego 2021/2022.pdf

Informator o egzaminie ósmoklasisty z geografii od roku szkolnego 2021/2022.pdf

Informator o egzaminie ósmoklasisty z historii od roku szkolnego 2021/2022.pdfWięcej informacji o egzaminie znajdziecie na stronie:

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/