OBCHODY „DNIA ZIEMI” W NASZEJ SZKOLE

Światowy Dzień Ziemi to święto naszej planety, które w Polsce obchodzimy od 1990 roku.

Celem podjętej przez SU 22 kwietnia akcji było kształtowanie postaw proekologicznych, samodzielne rozwiązywanie przez dzieci niektórych problemów ekologicznych występujących w najbliższym środowisku, kształtowanie współodpowiedzialności za stan najbliższego środowiska oraz wzbogacenie wiadomości o świecie przyrody.

W tym roku to święto upamiętnili uczniowie nie w grupie rówieśniczej, jak to zawsze bywało, lecz z rodzeństwem , rodzicami i sąsiadami.

Posadzili symboliczne drzewka i krzewy oraz pozbierali worki śmieci z zielonych terenów.

W ramach obchodów uczniowie klas III, IV i VIB obejrzeli spektakl teatralny online pt. „Kosmici”, który mówił o tym jak ważne jest dbanie o własne środowisko.

W naszej szkole, ekologiczne święto przypomina o konieczności i potrzebie ochrony środowiska oraz promuje ekologiczne postawy.