ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

Szanowni Państwo,

od 22 marca do 11 kwietnia 2021r. następuje czasowy powrót do nauczania zdalnego.


         Informujemy, że - zgodnie z decyzją Ministra Edukacji i Ministra Zdrowia - w okresie od 22 marca do 11 kwietnia 2021 r. zajęcia edukacyjne dla wszystkich uczniów, w tym również kl. I-III szkoły podstawowej odbywać się będą w formie zdalnej, czyli przy użyciu technik i metod kształcenia na odległość.


          W szkole nadal będą organizowane dla uczniów klas ósmych konsultacje indywidualne lub w małych grupach z zachowaniem reżimu sanitarnego.


          Ponadto informuję, że w tym okresie, dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, na wniosek rodziców szkoła może zorganizować opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły.


Zasady nauczania zdalnego pozostają bez zmian zgodnie z wcześniej podanymi procedurami funkcjonowania i organizacji pracy szkoły na odległość.

       Z poważaniem

                                                                                                            Karolina Ociepa 

                                                                                             p.o. Dyrektora PSP w Pławnie