Plan pracy szkoły

Kalendarium szkoły w roku szkolnym 2020/2021

 

Termin

Zadanie

1 września 2020 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego

15 września 2020 r.

Zebrania z rodzicami, poinformowanie rodziców o wymaganiach edukacyjnych, o sposobach sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych , zasadach oceniania zachowania, procedurach obowiązujących na czas pandemii, wybór członków Rady Rodziców. Informacja o egzaminach zewnętrznych w kl. VIII, omówienie organizacji pracy szkoły w roku szkolnym 2020/2021, udział w projektach.

30 września 2020 r.

Klasowe obchody Dnia Chłopaka

13 października 2020

Uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej

14 października 2020 r.

Dzień Edukacji Narodowej – dzień wolny od zajęć lekcyjnych (art. 74 Karty Nauczyciela)

Ok. 20 października 2020 r.

Ślubowanie uczniów klasy pierwszej

1 listopada 2020 r.

Wszystkich Świętych

2 listopada 2020

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

11 listopada 2020 r.(szkoła 10 listopada)

Narodowe Święto Niepodległości.

25 listopada 2020 r.

Zebrania z rodzicami. Poinformowanie rodziców uczniów kl. VIII o procedurach organizowania i przeprowadzania egzaminu po klasie VIII.

30 listopada 2020 r.

Andrzejki szkolne / klasowe

6 grudnia 2020 r.

Mikołajki szkolne / klasowe

Do 20 grudnia 2020 r.

Poinformowanie uczniów i rodziców o planowanych ocenach niedostatecznych i ocenie nagannej z zachowania oraz wszystkich pozostałych ocenach na I semestr r. szk. 2020/2021

21-22 grudnia 2020 r.

Jasełka szkolne, Wigilia

23 grudnia 2020 r.–31 grudnia 2020 r.

 

Zimowa przerwa świąteczna

 

4-17 stycznia 2021 r.

Ferie zimowe

Do 13 stycznia 2021 r.

Poinformowanie uczniów i ich rodziców o planowanych ocenach semestralnych i ocenie z zachowania

20 stycznia 2021 r.

Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej

31 stycznia 2021 r.

Klasowe uroczystości związane z dniem Babci i Dziadka

 

 

28 stycznia 2020 r.

Zebranie Rady Pedagogicznej podsumowujące pracę w I semestrze r. szkol. 2020/2021

28 stycznia 2021 r.

Zebrania z rodzicami – podsumowanie pracy w I semestrze roku szkolnego 2020/2021

8 marca 2021 r.

Klasowe uroczystości związane z Dniem Kobiet

22 marca 2021 r.

Pierwszy Dzień Wiosny

31 marca 2021

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-
-wychowawczych

1 – 1-6 kwietnia 2021 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

 

27 kwietnia 2021 r.

 

 

 

Zebranie z rodzicami uczniów kl. VIII (zapoznanie z procedurami przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty).

 

30 kwietnia 2021 r.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-
-wychowawczych

4 maja 2021r.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-
-wychowawczych

25,26,27 maja 2021 r.

Egzaminy ósmoklasisty

1 maja 2021 r.

Święto Pracy

3 maja 2021r. (szkoła 29 kwietnia 2021r.)

Święto Konstytucji 3 Maja

17 maja 2021 r

Zebrania z rodzicami.

4 czerwca 2021 r.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-
-wychowawczych

Do 17 maja 2021 r.

Poinformowanie uczniów i ich rodziców o planowanych ocenach niedostatecznych i ocenie nagannej z zachowania (pisemne)

24 maja 2021 r.

Szkolne uroczystości – Dzień Matki, Dzień Rodziny

1 czerwca 2021 r.

Obchody Dnia Dziecka

Do 10 czerwca 2021 r.

Poinformowanie uczniów i ich rodziców o planowanych ocenach rocznych i ocenie z zachowania.

ok. 10 czerwca 2021 r.

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

 

17 czerwca 2021 r.

Zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej

22- 24czerwca 2021 r.

Przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych

24 czerwca 2021 r.

Zebranie Rady Pedagogicznej podsumowującej pracę w roku szkolnym 2020/2020

25 czerwca 2021 r.

Uroczyste zakończenie zajęć dydaktyczno-
-wychowawczych

24 – 28 sierpnia 2021 r.

Przeprowadzenie egzaminów poprawkowych

 

 

 

Dni ustawowo wolne od pracy:

   • Wszystkich Świętych – 1 listopada 2020 r.,(niedziela)

   • Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 2020 r.,(środa)

   • Boże Narodzenie – 25–26 grudnia 2020 r.,(piątek, sobota)

   • Nowy Rok – 1 stycznia 2021 r.,(piątek)

   • Trzech Króli – 6 stycznia 2021 r.(środa)

   • Wielkanoc – 04 kwietnia 2021 r.,

   • Poniedziałek Wielkanocny – 05 kwietnia 2021 r.,

   • Święto Pracy – 1 maja 2020 r.,(sobota)

   • Święto Konstytucji 3 Maja – 3 maja 2020 r.(poniedziałek)

   • Boże Ciało – 11 czerwca 2020 r.(czwartek)

 

Dodatkowe dni wolne od pracy:

 

   • 2 listopada 2020 r.

   • 31 marca 2021r.

   • 30 kwietnia 2021 r.

   • 4 maja 2021r.

   • 25, 26, 27 maja 2021 r.(egzamin po SP)

   • 4 czerwca 2021 r.

 

 

 

 Kalendarium szkoły w roku szkolnym 2019/2020

 

 

Termin

Zadanie

2 września 2019 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego

24 września 2019 r.

Zebrania z rodzicami, poinformowanie rodziców o wymaganiach edukacyjnych, o sposobach sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych , zasadach oceniania zachowania, wybór członków Rady Rodziców. Informacja o egzaminach zewnętrznych w kl. VIII , omówienie organizacji pracy szkoły w roku szkolnym 2019/2020, udział w projektach.

30 września 2019 r.

Klasowe obchody Dnia Chłopaka

10 października 2019 r.

Uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej

14 października 2019 r.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych- Dzień Edukacji Narodowej

25 października 2019 r.

Ślubowanie uczniów klasy pierwszej

31 października 2019 r.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

1 listopada 2019 r.

Wszystkich Świętych

11 listopada 2019 r.(szkoła 8 listopada)

Narodowe Święto Niepodległości.

21 listopada 2019 r.

Zebrania z rodzicami. Poinformowanie rodziców uczniów kl. VIII o procedurach organizowania i przeprowadzania egzaminu po klasie VIII.

 

28 listopada 2019 r. (około)

Andrzejki szkolne

6 grudnia 2019 r.

Mikołajki szkolne

Do 9 grudnia 2019 r.

Poinformowanie uczniów i rodziców o planowanych ocenach niedostatecznych i ocenie nagannej z zachowania na I semestr.

19 grudnia 2019 r.

Jasełka szkolne, Wigilia

23 grudnia 2019 r.–31 grudnia 2019 r.

Zimowa przerwa świąteczna

Do 2 stycznia 2020 r.

Poinformowanie uczniów i ich rodziców o planowanych ocenach semestralnych i ocenie z zachowania

9 stycznia 2020 r.

Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej

13-26 stycznia 2020 r.

Ferie zimowe

31 stycznia 2020 r.

Szkolne uroczystości związane z dniem Babci i Dziadka

 

5 lutego 2020 r.

Zebranie Rady Pedagogicznej podsumowujące pracę w I semestrze r. szkol. 2019/2020

5 lutego 2020 r.

Zebrania z rodzicami – podsumowanie pracy w I semestrze roku szkolnego 2019/2020

6 marca 2020 r.

Uroczystości szkolne związane z Dniem Kobiet

20 marca 2020 r.

Pierwszy Dzień Wiosny

9 – 14 kwietnia 2020 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

21,22,23 kwietnia 2020 r.

Egzaminy ósmoklasisty

30 kwietnia 2020 r.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-
-wychowawczych

1 maja 2020 r.

Święto Pracy

3 maja 2020 r.

Święto Konstytucji 3 Maja

4 maja 2020 r.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-
-wychowawczych

18 maja 2020 r.

Zebrania z rodzicami.

Do 18 maja 2020r.

Poinformowanie uczniów i ich rodziców o planowanych ocenach niedostatecznych i ocenie nagannej z zachowania (pisemne)

22 maja 2020 r.

Szkolne uroczystości – Dzień matki, Dzień Rodziny

30 maja 2020 r.

Obchody Dnia Dziecka

Do 10 czerwca 2020 r.

Poinformowanie uczniów i ich rodziców o planowanych ocenach rocznych i ocenie z zachowania.

Np. 10 czerwca 2020 r.

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

 

18 czerwca 2020 r.

Zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej

23- 25czerwca 2020 r.

Przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych

24 czerwca 2020 r.

Zebranie Rady Pedagogicznej podsumowującej pracę w roku szkolnym 2019/2020

26 czerwca 2020 r.

Uroczyste zakończenie zajęć dydaktyczno-
-wychowawczych

25 czerwca 2020 r.

Zebranie Rady Pedagogicznej- podsumowanie pracy w roku szkolnym 2019/2020

24 – 28 sierpnia 2020 r.

Przeprowadzenie egzaminów poprawkowych

 

 

Dni ustawowo wolne od pracy:

 • Wszystkich Świętych – 1 listopada 2019 r.,(piątek)

 • Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 2019 r.,(poniedziałek)

 • Boże Narodzenie – 25–26 grudnia 2019 r.,( środa, czwartek)

 • Nowy Rok – 1 stycznia 2020 r.,(środa)

 • Trzech Króli – 6 stycznia 2020 r.(poniedziałek)

 • Poniedziałek Wielkanocny – 13 kwietnia 2020 r.,

 • Święto Pracy – 1 maja 2020 r.,(piątek)

 • Święto Konstytucji 3 Maja – 3 maja 2020 r.(niedziela)

 • Boże Ciało – 11 czerwca 2020 r.(czwartek)

 

Dodatkowe dni wolne od pracy:

 

 • 14 października 2019 r.

 • 31 października 2109 r.

 • 21,22,23 kwietnia 2020 r.

 • 30 kwietnia 2020 r.
Kalendarium szkoły w roku szkolnym 2018/2019

 

 

Termin

Zadanie

3 września 2018 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego

20 września 2018 r.

Zebrania z rodzicami, poinformowanie rodziców o wymaganiach edukacyjnych, o sposobach sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych , zasadach oceniania zachowania, wybór członków Rady Rodziców. Informacja o egzaminach zewnętrznych w kl. VIII i III gimnazjum, przedstawienie informacji w związku z procedura rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej i ponadpodstawowej.

28 września 2018 r.

Klasowe obchody Dnia Chłopaka

12 października 2018 r.

Uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej

19 października 2018 r.

Ślubowanie uczniów klasy pierwszej

1 listopada 2018 r.

Wszystkich Świętych

2 listopada 2018 r.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

11 listopada 2018r.(szkoła 9 listopada)

Narodowe Święto Niepodległości

21 listopada 2018 r.

Zebrania z rodzicami. Poinformowanie rodziców uczniów kl. III gimnazjum o procedurach organizowania i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego.

 

30 listopada 2018 r. (około)

Andrzejki szkolne

6 grudnia 2018 r.

Mikołajki szkolne

Do 19 grudnia 2018 r.

Poinformowanie uczniów i rodziców o planowanych ocenach niedostatecznych i ocenie nagannej z zachowania na I semestr.

20 grudnia 2018 r.

Jasełka szkolne, Wigilia

22 grudnia 2018 r.–31 grudnia 2018 r.

Zimowa przerwa świąteczna

Około 10 stycznia 2019 r.

Bal karnawałowy

Do 16 stycznia 2019 r.

Poinformowanie uczniów i ich rodziców o planowanych ocenach semestralnych i ocenie z zachowania

23 stycznia 2019 r.

Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej

25 stycznia 2019 r.

Szkolne uroczystości związane z dniem Babci i Dziadka

 

30 stycznia 2019 r.

Zebrania z rodzicami – podsumowanie pracy w I semestrze roku szkolnego 2018/2019

30 stycznia 2019 r.

Zebranie Rady Pedagogicznej podsumowującej pracę w I semestrze

11 - 24 lutego 2019 r.

Ferie zimowe

8 marca 2019 r.

Uroczystości szkolne związane z Dniem Kobiet

21 marca 2019 r.

Pierwszy Dzień Wiosny

10, 11,12 kwietnia 2019 r.

Egzaminy gimnazjalne

15,16,17 kwietnia 2019 r.

Egzaminy ósmoklasisty

15,16, 17 kwietnia 2019 r.

Rekolekcje Wielkopostne

18 – 23 kwietnia 2019 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

1 maja 2019 r.

Święto Pracy

2 maja 2019 r.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-
-wychowawczych

3 maja 2019 r.

Święto Konstytucji 3 Maja

7 maja 2019 r.

Zebrania z rodzicami.

Do 7 maja 2019 r.

Poinformowanie uczniów i ich rodziców o planowanych ocenach niedostatecznych i ocenie nagannej z zachowania (pisemne)

24 maja 2019 r.

Szkolne uroczystości – Dzień Matki, Dzień Rodziny

30 maja 2019 r.

Obchody Dnia Dziecka

Do 5 czerwca 2019 r.

Poinformowanie uczniów i ich rodziców o planowanych ocenach rocznych i ocenie z zachowania.

Np. 12 czerwca 2019 r.

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

12 czerwca 2019 r.

Zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej

17-19 czerwca 2019 r.

Przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych

18 czerwca 2019 r.

Zebranie Rady Pedagogicznej podsumowującej pracę w roku szkolnym 2018/2019

21 czerwca 2019 r.

Uroczyste zakończenie zajęć dydaktyczno-
-wychowawczych

24 –31 sierpnia 2019 r.

Przeprowadzenie egzaminów poprawkowych

 

 

 

 

Dni ustawowo wolne od pracy:

 • Wszystkich Świętych – 1 listopada 2018 r.,(czwartek)

 • Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 2018 r.,(niedziela)

 • Boże Narodzenie – 25–26 grudnia 2018 r.,(wtorek, środa)

 • Nowy Rok – 1 stycznia 2019 r.,(wtorek)

 • Trzech Króli – 6 stycznia 2019 r.(niedziela)

 • Poniedziałek Wielkanocny – 22 kwietnia 2019 r.,

 • Święto Pracy – 1 maja 2019 r.,(środa)

 • Święto Konstytucji 3 Maja – 3 maja 2019 r.(piątek)

 • Boże Ciało – 20 czerwca 2019 r.(czwartek)

 

Dodatkowe dni wolne od pracy:

 

 • 2 listopada 2018 r.

 • 10,11,12 kwietnia 2019 r.

 • 15,16, 17 kwietnia 2019 r.

 • 2 maja 2019 r.