Regulamin biblioteki

 

 

Regulamin wypożyczalni i czytelni

(z uwzględnieniem wytycznych MEN, MZ, GIS na czas pandemii COVID-19)W bibliotece obowiązuje cisza oraz zakaz wnoszenia i spożywania posiłków

 1. Każdy czytelnik jest zobowiązany znać regulamin i przestrzegać jego zasad.

 2. Książki można wypożyczać wyłącznie na własną kartę czytelnika.

 3. Przed wejściem do biblioteki należy zdezynfekować ręce.

 4. W bibliotece jednocześnie mogą przebywać dwie osoby ( w tym jedna przy komputerze).

 5. Książki, czasopisma i inne materiałypodaje bibliotekarz.

 6. W przypadku zgubienia lub zniszczenia karty czytelnik otrzyma duplikat po wpłaceniu kwoty 3 zł.

 7. Czytelnik może posiadać na własnym koncie do 5 książek, w tym 2 lektury.

 8. Przeczytaną książkę należy niezwłocznie zwrócić, aby inni też mogli z niej skorzystać.Zwracane książki należy odłożyć do oznaczonego pojemnika (kwarantanna książek trwa 2 dni).

 9. Czytelnik jest materialnie odpowiedzialny za książki wypożyczone na swoje nazwisko.

 10. Jeżeli książka zostanie zniszczona lub zgubiona należy odkupić identyczne wydanie tej książki lub wpłacić dwukrotną aktualną wartość książki, ustaloną przez bibliotekarza.

 11. Z księgozbioru podręcznego można korzystać wyłącznie w czytelni.

 12. Książki z księgozbioru podręcznego mogą być wypożyczane do wykorzystania na lekcjach.

13. Książki wypożyczone na okres wakacji należy zwrócić do końca września kolejnego roku szkolnego. 14. Dobre zachowanie na terenie biblioteki gwarantuje odpowiednią atmosferę do nauki oraz sprawną obsługę. W przypadku nieodpowiedniego zachowania się uczeń może zostać wyproszony z biblioteki.