Regulamin ICIM


REGULAMIN

INTERNETOWEGO CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ

ZSG W PŁAWNIE

1. Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej dostępne jest dla nauczycieli oraz uczniów.
2. Korzystanie z ICIM jest nieodpłatne, z wyjątkiem kosztów powielenia i wydruku dokumentów (0,50 zł/strona)
3. Z Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej można korzystać w godzinach pracy biblioteki 4.  W ICIM obowiązuje cisza, zakaz picia napojów, spożywania posiłków oraz używania telefonów komórkowych.
5. Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej służy wyłącznie celom edukacyjnym. Wykorzystanie centrum multimedialnego w celach innych niż naukowe jest dopuszczalne tylko na godzinach świetlicowych i za zgodą bibliotekarza

ZABRANIA SIĘ:

  • Wykorzystywania komputera do prowadzenia gier i zabaw /w szczególności czatów i gadu-gadu/, a także odwiedzania tych stron oraz stron sklepów internwtowych.
  • Instalowania innych programów, dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach i ustawieniach systemowych.

6. Użytkownik ICIM jest zobowiązany do podania danych osobowych (imię, nazwisko, klasa), a także stanu komputera, z którego będzie korzystał oraz tematu poszukiwań – niezbędnych dla celów statystycznych.

7. Rozpoczęcie i zakończenie pracy na komputerze odbywa się w obecności pracownika biblioteki

8. Limit czasu korzystania ze stanowiska komputerowego – 30 minut, chyba że liczba oczekujących pozwoli na jego przedłużenie.

9.  Przy jednym stanowisku może przebywać tylko 1 osoba.

10. Opiekun ICIM ma prawo sprawdzenia przeglądanych przez użytkownika stron.

11. Odpowiedzialność za uszkodzenie komputera i oprogramowania, powstałego na skutek niewłaściwego korzystania ze sprzętu ponosi użytkownik (rodzice, prawni opiekunowie).

12. W razie awarii należy natychmiast zawiadomić pracownika biblioteki.

13. Biblioteka nie prowadzi rezerwacji stanowisk komputerowych.

14. Użytkownik nie stosujący się do regulaminu może utracić prawo do korzystania ze stanowiska komputerowego na min czas 1 miesiąca. Zakazu udziela bibliotekarz.