REKRUTACJA

Pławno, dn. 25.02.2021 r.

 

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie Zarządzenia Nr 4/2021 Wójta Gminy Gidle z dn. 07.01.2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do klas pierwszych publicznej szkoły podstawowej,Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Pławnie ogłasza zapisy na rok szkolny 2021/2022 do klasy I szkoły podstawowej.

Zapisy przyjmowane będą w sekretariacie szkoły (druki wniosków do pobrania w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej naszej szkoły: www.zsgplawno.pl) od dnia 03 marca 2021 r. do dnia 18 marca 2021 r.

 

 

ZAPRASZAMY !