Sympozjum

 

            12 grudnia 2017r w Publicznej Szkole Podstawowej w Pławnie odbyło się sympozjum podsumowujące realizację działań w ramach Rządowego Programu „Bezpieczna +”.

 

W sympozjum, poza całą społecznością szkolną, uczestniczyli również zaproszeni goście,

 

tj. Wójt Gminy Gidle Janusz Pachulski, Radni Gminy Gidle, Pani Agnieszka Kropisz, która reprezentowała Komendę Powiatową Policji w Radomsku i jest jednocześnie profilaktykiem społecznym, Dyrektorzy Szkół i Przedszkoli z terenu gminy, Przewodnicząca Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Pani Danuta Rembielak , Przewodnicząca Rady Rodziców – Pani Marzena Leszczyńska oraz Rada Rodziców.

 

Po części oficjalnej, podczas której głos zabrali wyżej wymienieni goście zostały ogłoszone wyniki konkursów – plastycznego, fotograficznego i dziennikarskiego przeprowadzonych w ramach programu. Wszystkie nagrodzone prace znalazły się w gazetce szkolnej wydanej w ramach podsumowania działań podjętych podczas realizacji programu „Bezpieczna +”.

 

Projekt był realizowany przy współpracy Centrum Pedagogiki Praktycznej w Warszawie na czele z Panią Jolantą Sieradzan oraz Michałem Przybyłowiczem.

 

Otwarty na innych ludzi, wrażliwy na krzywdę drugiego człowieka, traktujący swoje środowisko społeczne jak małą ojczyznę, w której czuje się bezpieczny, aktywny w działalności społecznej, potrafiący odpowiednio zachować się nawet wtedy, kiedy jest to trudne, a ponadto szanujący drugiego człowieka, potrafiący porozumieć się z każdym bez agresji i przemocy, nawet w przypadku odmiennych poglądów, asertywny ale kulturalny, chętnie współpracujący ze swoimi rówieśnikami... Takiego ucznia chcieliśmy ukształtować dzięki możliwoścom, jakie daje realizacja Rządowego Programu Bezpieczna+

 

Działania związane z Programem Bezpieczna + koordynowała Pani Renata Kucuń – Marchewka.


 Zobacz zdjęcia