SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

 

 

         13 listopada 2014 roku w Łodzi odbyło się uroczyste wręczenie CERTYFIKATÓW Wojewódzkich Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

 

Nasz Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie odebrały pani dyrektor mgr Anna Krzyszkowska – Cudak i koordynator programu mgr Renata Kucuń - Marchewka.

 

 

 

 

 

 

 

Szkoła promująca zdrowie” to:

 

miejsce życia, pracy, nauki i zabawy,

 

w którym obowiązują specyficzne normy,

 

prawa i obowiązki

 

 

 

Działania podjęte przez nas w ramach programu „Szkoła promująca zdrowie”

 

dążą do osiągnięcia celów i realizują zadania określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego, a ponadto:

 

 

 

  • Pomagają członkom społeczności szkolnej zrozumieć i akceptować koncepcję szkoły promującej zdrowie

  • Tworzą strukturę i zarządzanie projektami promocji zdrowia, które umożliwiają skuteczne i ciągłe działania w zakresie promocji zdrowia

  • Tworzą klimat społeczny sprzyjający:

 

- Zdrowiu i rozwojowi uczniów oraz pracowników

 

- Osiąganiu satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu przez wszystkich sukcesów,

 

oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników

 

- Uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i społeczności lokalnej

 

 

 

W ramach programu cała społeczność szkolna:

 

  • podejmuje wspólne działania dla poprawy

 

swojego zdrowia i samopoczucia przez:

 

- zmianę zachowań zdrowotnych

 

-tworzenie zdrowego środowiska fizycznego

 

i społecznego

 

 

 

  • uczy się jak zdrowiej i lepiej żyć przez:

 

-edukację zdrowotną

 

-rozwój osobisty, społeczny i zawodowy

 

 

 

  • zachęca innych w swoim otoczeniu zwłaszcza

 

rodziców do podobnych działań przez:

 

- otwartość i dialog

 

-partnerstwo

 

-współdziałanie